Ga naar hoofdinhoud

De wereldwijde impact van beroerte*

ELK JAAR WORDEN WERELDWIJD 12,2 MILJOEN MENSEN GETROFFEN DOOR EEN BEROERTE DIE OOK WEL BEKEND STAAT ALS EEN CVA: Cerebro Vasculair Accident (herseninfarct of hersenbloeding). Van dit aantal, blijven 4 miljoen mensen blijvend invalide. Hun leven is voor altijd veranderd. Beroerte kan leiden tot ernstige complicaties:            

– Verlamming of verlies van spierbeweging: de patiënt kan aan één kant van het lichaam verlamd raken of de controle over bepaalde spieren verliezen, zoals bijvoorbeeld aan één kant van het gezicht of één arm.

- Moeite met praten of slikken.

- Geheugenverlies of denkproblemen: het beïnvloedt mogelijks ook het denken, het maken van oordelen, redeneren en het begrijpen van concepten.

– Emotionele problemen: overlevenden van een beroerte kunnen een depressie ontwikkelen.

- Veranderingen in gedrag en zelfzorgvermogen: een overlevende van een beroerte kan meer teruggetrokken en minder sociaal of impulsiever worden. Ze hebben misschien hulp nodig bij de verzorging en dagelijkse activiteiten of klusjes.

-Na herstel van vitale functies na een beroerte beginnen de meeste patiënten aan uitgebreide neurologische en neuropsychologische revalidatie, zoals:

 behandeling van verminderde (fijne) motoriek en evenwicht

 behandeling van problemen met slikken en ademen

 training van activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

 speciale programma's voor de behandeling van cognitieve stoornissen.

Het is belangrijk om een individueel behandelprogramma te krijgen dat de patient voorbereidt op een zelfstandig leven of op een leven met zorg na intramurale revalidatie. Met behulp van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie kunnen de hersenen getraind worden en enkele vaardigheden opnieuw aangeleerd worden.

Theomatik® is een tafelhulp lunchbord waarmee mensen met één functionele arm weer zelfstandig kunnen eten. Zowel thuis als onderweg. Theomatik® helpt om de beperkingen van deze mensen weer draaglijk, minder opvallend, en zorgeloos te maken. Theomatik® maakt eten weer makkelijker en leuker waardoor het weer om de personen draait en niet om hun probleem.

We hebben er bewust een zeer tastbaar en zintuiglijk product van gemaakt, aangezien de fijne motoriek en het ergotherapeutische element van cruciaal belang zijn in het bevorderen van het vermogen van ouderen en/of mensen in revalidatie om hun dagelijkse routines en rollen weer te kunnen vervullen. We hebben ook bewust gekozen voor de kleur oranje omdat dit de beste kleur is voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met dementie.

Naast het teruggeven van hun onafhankelijkheid, waardigheid en vrijheid door mensen in staat te stellen weer zelfstandig te eten, helpt Theomatik® ook met het verlichten van de werkdruk van zorgpersoneel, omdat het hen in staat stelt zich op andere taken te concentreren in plaats van boterhammen te moeten smeren. Theomatik® biedt niet alleen toegevoegde waarde voor de gebruiker, maar biedt ook een sterk rendement op de investering voor het kopende ziekenhuis, bejaardentehuis, woonzorgcentrum of revalidatiecentrum.

*Bron: Global Stroke Fact Sheet 2022 door World Stroke Organization (WSO) en Medtronic.eu
Laat ons samenwerken!