Ga naar hoofdinhoud

AZ Groeninge innoveert met nieuwe drinkbeker UpCup: “Patiënten zelfstandig laten drinken”

AZ Groeninge gebruikt voortaan de UpCup bij patiënten die moeilijkheden ondervinden om te drinken. De UpCup is een innovatief project waarbij ook de patiënt inspraak had.

Binnen AZ Groeninge wordt volop ingezet op haalbare en warme zorg. Logopedisten van de afdelingen geriatrie kregen de kans om hun project haalbare maaltijdzorg uit te werken. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het op peil houden van de hydratatie. Regelmatig en veilig drinken dus.

“De logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen van AZ Groeninge worden echter dagelijks geconfronteerd met de beperkte zelfredzaamheid die patiënten ervaren bij het drinken”, zegt product designer Manu Janssens. “Patiënten hebben moeite om een glas of kop stevig vast te nemen. Vaak verloopt het drinken ongecontroleerd en onveilig waardoor de kans op verslikken toeneemt. Vanuit deze ervaringen wilden we hier iets aan doen.”

AZ Groeninge ging op zoek naar hulpmiddelen die de patiënt weer autonomie gaven. “We hebben veel bestaande hulpmiddelen getest, maar ze bleken ongeschikt. Bij het zoeken kwamen we bij Bouncer terecht. Bouncer is een start-up die de zelfredzaamheid van mensen wil verhogen door het ontwikkelen en commercialiseren van ADL-producten, wat staat voor Activities of Daily Living. Samen met hen ontwikkelden we in co-creatie de UpCup. Het is een ergonomische beker waarbij tijdens het ontwerpproces zowel logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, medewerkers van de logistiek als patiënten betrokken werden, elk met hun eigen expertise en ervaring.”

Doel van het project

De doelstelling van de nieuwe ergonomische drinkbeker is het zelfstandig drinken mogelijk maken. “De voordelen van deze herwonnen zelfstandigheid zijn tweeledig”, zegt Janssens. “Ten eerste verwerven onze patiënten een verhoogde zelfredzaamheid. Daarnaast ervaren onze verpleegkundigen een verlichting van de werkdruk. De vrijgekomen tijd kunnen ze spenderen aan andere zaken.” AZ Groeninge wil de expertise indien nodig delen met andere zorginstellingen.

Dit artikel werd geschreven door Kris Vanhee voor de krant Het Nieuwsblad.