Ga naar hoofdinhoud

Theomatik maakt eten weer makkelijker en leuker!

Theomatik® is een tafelhulp lunchbord waarmee mensen met één functionele arm weer zelfstandig kunnen eten. Zowel thuis als onderweg.

-> Het is goed voor het gevoel van eigenwaarde en waardigheid van de gebruiker.Mensen zijn er trots op dat ze hun eigen boterhammen weer kunnen smeren.

-> Vanuit ergotherapeutisch oogpunt zijn mensen die de Theomatik gebruiken geconcentreerd op de coördinatie van hun bewegingen. Eten kan langer duren, maar het is een nuttige activiteit die concentratie en coördinatie vereist. Theomatik is een zeer tastbaar & zintuiglijk product, omdat de fijne motoriek en het ergotherapeutische element van cruciaal belang zijn in het bevorderen van het vermogen van ouderen en/of mensen in revalidatie om hun dagelijkse routines en rollen weer te kunnen vervullen. We hebben ook bewust gekozen voor de kleur oranje omdat dit de beste kleur is voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met dementie.

-> Theomatik bespaart tijd voor het zorgpersoneel omdat ze de boterhammen van de zorgbehoevende niet meer hoeven te smeren. Op die manier helpt Theomatik de werkdruk van zorgpersoneel te verlichten, omdat ze zich zo kunnen concentreren op andere taken in plaats van boterhammen te moeten smeren.

-> Theomatik is een esthetisch aantrekkelijk hulpmiddel dat niet stigmatiserend is in tegenstelling tot veel andere tools in de zorgsector. Je kunt de Theomatik gebruiken zonder er 'anders' uit te zien.

Laat ons samenwerken!